GDPR

Från och med 25:e maj 2018 inträder, ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) eller Datasäkerhets-förordningen.

- Alla uppgifter som finns i Snabbschemas databas är krypterade och kan ej avkodas.
- Ingen information delas eller säljs till andra parter.
- Snabbschema är byggt så att lite och okänslig information ska matas in för att använda webapplikationens funktioner.
- Data eller information matas in och används av den organisation som använder sig av webbapplikationen Snabbschema.
- Uppgifter som lagras eller läggs upp av den organisation du tillhör ska vara kopplade till organisationen och dess verksamhet. Det ska inte förekomma några personuppgifter.
Exempel på organisationsdata är e-postadress eller arbetstelefonnummer som direkt är kopplade till organisationen.

Observera att varje organisation som använder sig av webbapplikationen Snabbschema ansvarar själv att följa alla lagar och förordningar som GDPR innebär.
 
Vill du ha mer ingående information om rutiner kring informationsinsamling och hanteringen av personuppgifter, kontakta den ansvarige för dataskyddsfrågor i din organisation eller kommun.